Το ελαιοτριβείο μας πρόσφατα ανακαινισμένο με μηχανήματα ALFA LAVAL εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στην έκθλιψη του ελαιόλαδου.

Το ελαιολαδο αποθηκεύεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές χωρητικότητας 700 τόνων. Η παραγωγή μας ξεπερνάει τους 1000 τόνους μαζί με το βιολογικό ελαιόλαδο.

Η εταιρία μας είναι εγκεκριμένη μονάδα τυποποίησης ελαιόλαδου από το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αριθμός Έγκρισης EL-400-57)
Οι συσκευασίες που χρησιμοποιούμε έχουν επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια για την ποιοτική διασφάλιση του προϊόντος.
Τηρούνται όλες οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τουπροϊόντος σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που θέτουν η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η οποία εφαρμόζεται μέσω του Γενικού Χημείου του Κράτους, του ΕΦΕΤ και της αγορανομίας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000)

Εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες φύλαξης και αποθήκευσης ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτα το άρωμα,η γεύση και όλα τα πολύτιμα συστατικά του ελαιόλαδου.

Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο μας, μπορεί να συσκευασθεί με την ιδιωτική σας ετικέτα, με συσκευασία της επιλογής σας και συμφωνα με τις δικές σας ιδιαίτερες εμπορικές επιθυμίες.